Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

Matsedel Föräldrarådet Dokument Klagomålshantering

Klagomålshantering:

Om det är något du har synpunkter på eller eller vill klaga på något i verksamheten gäller följande rutiner;

Gäller klagomålet den egna avdelningen är det lämpligast att prata med berörd personal. Vill man hellre prata med en utomstående kan man vända sig till vem som helst i styrelsen.

Kommer ett klagomål till styrelsen tas ärendet upp på nästkommande styrelsemöte. (Styrelsen har möte varje måndag). Därefter återkopplar vi till den som klagat.

Det finns även brevlådor uppsatta på tvåställen på förskolan. En sitter utanför kontoret och en inne i Smultrons hall. Där kan man lägga synpunkter och klagomål. Vi är naturligtvis tacksamma om du inte är anonym så att vi kan återkoppla.

Styrelsen:

Katarina Lönnberg, ordförande              Björnbär

Mia Lindberg                                                Körsbär

Thomas Hällkrans                                     Smultron

Staffan Nysäter                                           Lingon

Anna Kullgren                                              Blåbär

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan