Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

Torparmors förskola är en personalkooperativt driven förskola, vilket innebär att det är föreningen Torparmors personalkooperativa förskola ek.för. som driver verksamheten. Medlemmar i föreningen är vi som arbetar på förskolan. För att bli medlem i föreningen måsta man ha arbetat hos oss i minst ett år. Vi har en medlemsvald styrelse som har det yttersta ansvaret för verksamheten. .

Förskolan ligger vid foten av Johannelundstoppen i Vällingby med mycket natur både på och omkring vår stora gård. Vi har en stor huvudbyggnad och ett annex. I huvudbyggnaden finns det fyra avdelningar och i annexet en avdelning. För närvarande har vi öppet mellan 7.00 - 17.30. Vid behov följer vi stockholms stads riktlinjer för öppettider 6.30 - 18.30. Detta måste dock anmälas i god tid så schemaändringar kan göras.

Vårt mål är att både barn och föräldrar ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan.

Föräldrar ska kunna lita på att barnen får den tillsyn och omvårdnad de behöver. Vi lägger stor vikt vid att öva barnen i socialt samspel (lekregler, konflikthantering, hur man uppträder mot varandra mm.)

Vi erbjuder också alla barn en stimulerande utevistelse både i form av "skogspromenader" och lek på gården. Att vara ute i skog och mark, tror vi, är det bästa sättet att få ett bra förhållningssätt till miljö och natur. Andra sätt att, på ett lekfullt sätt, lära barnen miljötänkande är att kompostera, återanvända material (skapa med "skräp"), odla mm.

Musik, sång och dansaktiviteter får barnen dagligen delta i på sina respektive avdelningar.
Gymnastik / rörelse, i organiserad form, får alla barn en gång/vecka.

Bild och form och olika typer av skapande ingår också i den dagliga verksamheten.

För de barn som går sitt sista år hos oss (före skolstart) har vi en skolförberedande grupp "Spindelklubben". De träffas en gång/vecka

Tillsynsmyndighet är utbildningsförvaltningen, som också adminsitrerar de bidrag vi får av Stockholms stad.

Barnomsorgstaxan är densamma hos oss som hos de kommunala förksolorna

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan