Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

     

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HT 2017 - VT 2018:

Vi har haft fulla barngrupper hela läsåret, 82 barn under höstterminen och 83 barn från vårterminen.

En av avdelningarna, Björnbär har fått en ny åldersindelningen och har nu barn mellan 1–4 år.

Antalet barn på den avdelningen utökades i januari från 14 till 15.

 

Vi hade två perioder med inskolningar under hösten och dessutom en inskolning i januari.

 

Utbildning och fortbildning personal:

Vi har en pedagogisk arbetsgrupp som planerar och förbereder innehållet på våra personalmöten.

 

Vi har haft två planeringsdagar, en i september och en i februari då personalen utvärderat och planerat verksamheten.

 

Vi har köpt in projektorer till alla avdelningar och dessutom en uppsättning med Bee-botar för att arbeta med programmering.

Alla avdelningar har nu mobila telefoner som underlättar arbetet med vår pedagogiska dokumentation.

Vi har under läsåret arbetat extra mycket för att stärka personalens digitala kompetens.

Flera av våra personalmöten har använts till utbildning och utveckling i användningen av våra digitala verktyg.

 

Samtliga avdelningar, samt köket har öppnat Instagramkonton där vi fortlöpande dokumenterar vår verksamhet. Detta är mycket uppskattat från föräldrar.

 

 

Föräldrar och familjer:

Alla avdelningar har haft föräldramöten och utvecklingssamtal och i december hade vi Luciafirande på alla avdelningar.

 

Alla storbarnsavdelningar har också haft middagar för sina "gamla barn" som börjat skolan.

 

I juni hade vi vår alltid lika uppskattade gårdsfest, i år med tema ”Kultur”.

 

Verksamheten:

Vi arbetar mycket kring våra mål; barns inflytande, jämställdhet, normer och värden.

Dessa mål som utvecklar barnens sociala kompetens är det absolut viktigaste på vår förskola.

Vi vill vara närvarande i "barnens värld" för att stödja, förklara och vägleda.

 

Vi strävar ständigt efter att öka barnens inflytande, så de känner att de kan påverka och vara med och planera sin vardag. De demokratiska processerna ingår som en naturlig del i vardagen.

 

Temaarbeten:

Vi har i år valt att inte ha ett stort gemensamt tema över hela förskolan.

Avdelningarna har istället arbetat i småprojekt utifrån barnens intressen.

Några ämnen har t.ex. varit programmering, fotografering, maskar, gråsuggor och brand.

Natur:

Alla avdelningar har en förmiddag som de tillbringar i skogen.

Där får barnen möjlighet att upptäcka och utforska naturen på egen hand eller tillsammans med nyfiken pedagog.

Rörelse:

Gymnastik och rörelse är en viktig del i verksamheten.

Alla avdelningar har tillgång till vårt rörelserum minst en gång/vecka.

Dessutom ingår drama, dans och rörelselekar i de dagliga samlingarna.

Spindelklubben:

Spindelklubben är för våra äldsta barn. Där förbereder sig barnen på olika sätt för övergången till förskoleklass. Deras maskot är spindeln Spinny som ständigt dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang.  De arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter, organiserade lekar där samarbetsövningar är en stor del i verksamheten. I år har de bl.a. arbetat med olika experiment, sinnen, bokstäver, matematik och geometriska former.

 

 

 

 

​Katarina Lönnberg, ordförande                                                                           

 

 

 

 

 

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan