Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

     

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HT 2016 - VT 2017:

 

Vi har haft fulla barngrupper hela läsåret, d.v.s. 82 barn på hela förskolan.

 

Vi hade flera perioder av inskolningar under hösten.

 

Utbildning och fortbildning personal:

 

Vi har haft två planeringsdagar, en i september och en i februari då personalen utvärderat och planerat verksamheten.

 

På vårt personalmöte i december hade vi en föreläsning om Aspberger syndrom.

 

I februari har vi haft en olycksfallsutbildning för hela personalgruppen med både teori och praktik.

 

I mars hade vi en inspirationskväll med Mia Sjöö som gav oss fantastiska idéer till hur vi kan arbeta med sång, musik och skapande i barngrupperna!

 

Pedagogerna på Lingon har varit på föreläsning om hur man kan stötta utåtagerande barn i förskolan.

 

Den pedagogiska arbetsgruppen har fortsatt arbetet med att planera de pedagogiska diskussionerna på personalmötena.

 

Föräldrar och familjer:

 

Alla avdelningar har haft föräldramöten och utvecklingssamtal och i december hade vi Luciafirande på alla avdelningar.

Alla storbarnsavdelningar har också haft middagar för sina "gamla barn" som börjat skolan.

 

Blåbär har haft en familjemiddag och Körsbär har haft dropin-fika med musikverkstad för föräldrar och barn.

 

I juni hade vi vår årliga gårdsfest, i år med tema ”Musik och rörelse”.

 

Verksamheten:

 

Vi har jobbat mycket kring våra mål; barns inflytande, jämställdhet, normer och värden.

 

Dessa mål som utvecklar barnens sociala kompetens är det absolut viktigaste på vår förskola.

Vi strävar hela tiden efter att vara närvarande i "barnens värld" för att stödja, förklara och vägleda.

 

Vi strävar ständigt efter att öka barnens inflytande, så de känner att de kan påverka och vara med och planera sin vardag. De demokratiska processerna ingår som en naturlig del i vardagen.

 

Som tema har vi under våren arbetat extra mycket med musik och rörelse. Avdelningarna har arbetat på lite olika sätt utifrån barnens åldrar och låtit barnen använda sig av olika uttrycksformer i sång, rörelser, dans och musik . Vi har via IKT, tillsammans med barnen, använt oss av bl.a. bilder och film för att ytterligare inspirera och leta information. Temat har pågått ständigt i sagor, sånger, lekar samt skapande verksamhet och till slut avslutats med vår gårdsfest där barn och föräldrar har fått prova på både musik, rörelse och skapande i alla dess former.

 

Alla avdelningar har en förmiddag som de tillbringar i skogen. Där får barnen också möjlighet att upptäcka och utforska naturen på egen hand eller tillsammans med nyfiken pedagog.

 

Gymnastik och rörelse är också en viktig del i verksamheten. Alla storbarnsavdelningar erbjuder sina barn det en gång/vecka, i organiserad form. På småbarnsavdelningarna ingår drama, dans och rörelselekar i de dagliga samlingarna.

I år har också våra småbarnsavdelningar haft besök av teatersällskapet ”Lilla Parken”. De framförde ”Dammlotta och Bubbelbjörn”, en mycket uppskattad föreställning om hållbar miljö för våra yngsta.

 

Spindelklubben är för våra äldsta barn. Där förbereder sig barnen på olika sätt för övergången till förskoleklass. Deras maskot är spindeln Spinny som ständigt dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang.  De arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter, organiserade lekar där samarbetsövningar är en stor del i verksamheten. I år har de bl.a. arbetat med sinnen, bokstäver, matematik och geometriska former.

 

​Katarina Lönnberg, ordförande                                                                            

 

 

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan