Panoramakoket.jpgLoggan1.gif

 

            

  

                   

:

 

Om oss Hem Våra avdelningar Köansökan För våra föräldrar Kontakta oss

 

  

     

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HT 2019 - VT 2020

Under hösten 2019 har vi haft fulla barngrupper med 83 barn på hela förskolan. Inskolningarna skedde under flera perioder.

På grund av Covid-19 har vårterminen sett annorlunda ut med ett mindre antal barn närvarande till en början för att senare återkomma till fulla barngrupper på hela stugan.

Utbildning och fortbildning personal:

Vi har en pedagogisk arbetsgrupp som planerar och förbereder innehållet på våra personalmöten.

 

Vi har haft två planeringsdagar, en i september och en i februari då personalen utvärderat och planerat verksamheten.

 

Vi har deltagit i en webbbaserad utbildning om små barn och autism. Vi har även haft personal som varit på autismcentrum för fortbildning och handledning.  

Föräldrasamverkan:

På grund av Covid-19 så har tyvärr mycket av våra planerade sammankomster ställts in. Dessa samankomster ser vi fram emot att genomföra så fort det är möjligt.

Vi har genomfört utvecklingssamtal utomhus och via telefon.

Samtliga avdelningar, samt köket har Instagramkonton där vi fortlöpande dokumenterar vår verksamhet. Detta är mycket uppskattat från föräldrar.

Alla avdelningar har haft föräldrasammankomster och utvecklingssamtal under höstterminen och i december (2019) hade vi Luciafirande på alla avdelningar.

 

Alla storbarnsavdelningar har också haft middagar för sina "gamla barn" som börjat skolan.

 

 

Verksamheten:

Vi arbetar mycket kring våra mål; barns inflytande, jämställdhet, normer och värden.

Dessa mål som utvecklar barnens sociala kompetens är det absolut viktigaste på vår förskola.

Vi vill vara närvarande i "barnens värld" för att stödja, förklara och vägleda.

 

Vi strävar ständigt efter att öka barnens inflytande, så de känner att de kan påverka och vara med och planera sin vardag. De demokratiska processerna ingår som en naturlig del i vardagen.

Avdelningarna arbetar också hela tiden med att utveckla den pedagogiska miljön.

Projektorer och andra digitala verktyg används för att skapa inspirerande miljöer.

Projekt:

Vi har även i år valt att inte ha ett stort gemensamt tema över hela förskolan.

Avdelningarna har istället arbetat i småprojekt utifrån barnens intressen.

Några ämnen har t.ex. varit kroppen, bokstäver, siffror, färg och form.

Natur:

Alla avdelningar har en förmiddag som de tillbringar i skogen.

Där får barnen möjlighet att upptäcka och utforska naturen på egen hand eller tillsammans med nyfiken pedagog.

Rörelse:

Gymnastik och rörelse är en viktig del i verksamheten och i dessa coronatider har alla avdelningar flyttat ut dessa aktiviteter utomhus.

Drama, dans och rörelselekar är ett vanligt inslag i de dagliga samlingarna.

Spindelklubben:

Spindelklubben är för våra äldsta barn. Där förbereder sig barnen på olika sätt för övergången till förskoleklass. Deras maskot är spindeln Spinny som ständigt dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang.  De arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter, organiserade lekar där samarbetsövningar är en stor del i verksamheten. I år har de bl.a. arbetat med olika experiment, sinnen, bokstäver, matematik och geometriska former.

 

 

 

 

Rose-Marie Hanning rektor                                                                        

 

 

 

 

 

Historik Verksamhetsplan Likabehandlingsplan Verksamhetsberättelse

 

Copyright © Torparmors pers.koop. förskola ek.för..                                                                                                                                          Sök på hemsidan